Przejdź do zawartości

Podróż ziemniaków na platformie wywrotowej

Za kulisami platformy wywrotowej
06 | 06 | 2024

W tym roku, w ciągu 17 dni zebrano i przewieziono z Bordeaux do Północnej Belgii 20 000 ton ziemniaków. Proces trwa 24 godziny na dobę. Firma Farm Trans przewiozła cały ten ładunek 950 naczepami chłodniami i 650 naczepami do przewozu produktów luzem.

 

Podróżujące ziemniaki

Podróż z Bordeaux do Belgii trwa dwa dni. Ziemniaki pokonują tę drogę w naczepach chłodniach. Powód? Zachowanie jakości i wydajna organizacja wymaganej ładowności. Chłodzone ziemniaki lepiej znoszą wysokie temperatury we Francji i kilkudniową podróż. Kiedy nie podróżują w chłodni, szybciej się psują. Zapobiega temu przejazd w naczepach chłodniach.

Przewożenie ziemniaków z Bordeaux w chłodniach jest również tańsze. Średnio licząc, po Europie więcej jeździ chłodni niż naczep do przewozu produktów luzem. W drodze powrotnej do Bordeaux chłodnię można wykorzystać do przewozów skonsolidowanych. Czarter ciężarówek jest w taki sposób bardzo wydajny.

 

Za kulisami

Realizacja takiego zadania wymaga zespołowej pracy. Tylko w miejscu, gdzie znajduje się przechylająca platforma, pracuje już dziesięć osób, które wypełniają zadania od administracyjnych po operacyjne. Oprócz tego w działania angażują się razem oddziały planowania naszych dywizji Przewozów Kondycjonowanych i Przewozów Luzem, które zapewniają na miejscu potrzebną liczbę naczep i ciężarówek.

Jednak jest jeden problem przy wykorzystywaniu naczep chłodni – trudno jest rozładować ziemniaki. Naczepy te nie posiadają mechanizmu samowyładowczego w przeciwieństwie do naczep z przenośnikiem podłogowym i ruchomą podłogą. Problem ten firma Farm Trans rozwiązała w innowacyjny sposób, stosując przechylającą platformę. W tym roku wkopaliśmy ją w ziemię i przejazd odbywał się płynniej.

 

Przechylająca platforma

Jak wskazuje na to nazwa, przechyla ona całą ciężarówkę wraz z naczepą. Przechylająca platforma działa w następujący sposób. Ciężarówka wjeżdża tyłem na platformę, zostawiając metr wolnej przestrzeni. Pracownicy operacyjni platformy kierują kierowcą. Mocują ciężarówkę do platformy i otwierają wrota naczepy. Wynika to z tego, że platforma jest bardzo wąska. Po obu stronach ciężarówki zostaje jedynie po 20 cm wolnego miejsca. Ciężarówka następnie przejeżdża dalej do tyłu i wysuwają się dwie płyty za tylnymi kołami naczepy. Ma to zapobiec stoczeniu się ciężarówki w dół i stanowi bardzo ważne zabezpieczenie.

Rozpoczyna się rozładunek: ciężarówka unosi się w powietrze pod kątem 45 stopni. W wyniku tego ziemniaki z naczepy wytaczają się do pojemnika, z którego przenośnikami trafiają do naczepy z przenośnikiem podłogowym. Naczep z przenośnikiem podłogowym wymaga ostatniego etapu – transportu ziemniaków do fabryki. Po opróżnieniu chłodni platforma opuszcza się na ziemię, usuwa się zabezpieczenia i pusta ciężarówka może ruszyć dalej w drogę.

 

Po 17 dniach nieustannego ładowania, przewożenia i rozładunku ziemniaków demontujemy przechylającą platformę i całą związaną z nią infrastrukturę i przygotowujemy do następnego roku. Z końcem czerwca nowe zbiory ziemniaków w Północnej Europie są ponownie wystarczające i realizacja tego zadania ulega zakończeniu.