Przejdź do zawartości

Farm Trans Eastern Europe: Współpraca jest kluczowa

„Na powodzenie naszych operacji wpływa współpraca między nami."
11 | 04 | 2024

Oddział ściśle współpracuje wewnętrznie, jak również z innymi oddziałami Farm Trans. Dzięki temu Farm Trans Eastern Europe organizuje transport nie tylko na terenie Europy Wschodniej, ale także na terenie całej Europy włączając w to Wielką Brytanię. W niniejszym artykule trzech pracowników Farm Trans Eastern Europe opowiada więcej o swojej roli i współpracy z innymi oddziałami.

 

Wyzwania i rozwiązania

Alicja Stompor pracuje w Wydziale Przewozów Masowych Farm Trans Eastern Europe od września 2021 roku. Z czym się to wiąże? Jest odpowiedzialna za całą działalność związaną z przewozami masowymi na terenie Europy Środkowo-Wschodniej, w razie potrzeby wspiera planistów, radzi sobie z wyzwaniami i wymyśla nowe rozwiązania umożliwiające rozwój oddziału. Zanim Alicja rozpoczęła pracę w Farm Trans słyszała wiele pozytywnych opinii od swoich znajomych zatrudnionych w tej firmie.

W Farm Trans Eastern Europe bardzo ważna jest solidarność. Alicja mówi: „Na powodzenie naszych operacji wpływa współpraca między nami i naszymi partnerami. Każdego dnia dzielimy się wiedzą i próbujemy znaleźć najlepsze rozwiązania”. W całym Farm Trans bardzo ważna jest współpraca. Alicja kontynuuje: „Współpracujemy z pracownikami holenderskiego oddziału przewozów masowych. Oddział Walking Floor z Holandii korzysta z kilku naszych ciężarówek. Codziennie jesteśmy w kontakcie”.

Każdego dnia pojawiają się nowe wyzwania i każdy dzień różni się od poprzedniego. Alicja: „Kiedy rozpoczęłam pracę w Farm Trans, ogromne wrażenie zrobił na mnie fakt, jak wiele ziemniaków jest w stanie przewieźć Oddział Przewozów Masowych. Ogromnym wyzwaniem jest dla mnie wzięcie odpowiedzialności za te wszystkie ziemniaki”.

 

Wszechstronność na najwyższym poziomie

Marcin Kleina, specjalista ds. administracji, Fleet & QESH, od 2016 roku jest odpowiedzialny za wiele spraw: od licencji i szkód samochodowych po certyfikaty jakości i materiały biurowe. Marcin uzasadnia dlaczego wybrał Farm Trans: „Farm Trans to duże i rozpoznawalne przedsiębiorstwo zarówno w regionie, jak i w całej Europie. Dodatkowo Farm Trans oferuje doskonałe warunki rozwoju”.

Dla Marcina najważniejszymi zagadnieniami każdego dnia są współpraca i komunikacja: „Ufam, że dzięki dobrej komunikacji i współpracy z pozostałymi oddziałami jesteśmy w stanie odnosić sukcesy”. Dotyczy to nie tylko jego współpracowników z Farm Trans Eastern Europe: Marcin współpracuje również z holenderskim Oddziałem ds. Szkód, Floty i QESH.

Najważniejsza lekcja? Marcin: „Nauczyłem się, że nie ma rzeczy niemożliwych. Wszystko jest możliwe i każdy problem jesteśmy w stanie rozwiązać wspólnie jako grupa”. Innym pouczającym projektem jest wdrażanie systemu jakości. Marcin stwierdził, że uważa swój oddział za miejsce pełne pozytywnej energii, szacunku i wzajemnego wsparcia.

 

Dobre kontakty z kierowcami

Koordynator i planista kierowców Klaudiusz Lange skupia się na kierowcach i ich ciężarówkach. Śledzi osiągnięcia kierowców, poprawia je dzięki szkoleniom i pilnuje zmniejszenia zużycia paliwa. Najważniejszy powód, dla jakiego Klaudiusz wybrał Farm Trans? Klaudiusz: „Farm Trans oferuje możliwość rozwoju zawodowego i osobistego”.

Każdy dzień oznacza dla Klaudiusza nowe wyzwania. Klaudiusz najbardziej lubi wyzwanie, którym jest przygotowanie kierowców: „Planuję harmonogram pracy kierowców. Kiedy, dany kierowca nie może przyjść do pracy, staram się mu pomóc rozwiązując ten problem. Oprócz tego rozwiązuję wspólnie z kierowcami problematyczne sytuacje. Na przykład kiedy dojdzie do przebicia opony lub powstania szkody. Szukam zawsze najlepszego rozwiązania”.

Cierpliwość i budowanie dobrej komunikacji to jedne z najważniejszych rzeczy, jakich nauczył Klaudiusz: „Musisz mieć dobry kontakt z kierowcami i wszyscy muszą się wspierać. Na przykład utrzymuję stały kontakt z Akademią w Holandii. Ułatwia to każdemu pracę”. Kontakt z kierowcami jest również najprzyjemniejszą częścią pracy na stanowisku Klaudiusza: „Wszyscy kierowcy nastawieni są bardzo przyjaźnie. Pomagam im, kiedy mnie potrzebują, a kiedy ja ich potrzebuję to oni służą mi pomocą”.

 

Najważniejsza w całym Farm Trans, jak podkreślają Alicja, Marcin i Klaudiusz, jest współpraca. Trzy historie obrazują, jaki wpływ ma ona na naszą codzienną działalność: od radzenia sobie z wyzwaniami po wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Farm Trans Eastern Europe ceni wysoko komunikację i wzajemne wsparcie. Wysiłki wszystkich członków zespołu wewnątrz całego Farm Trans przyczyniają się do stałej poprawy naszych usług.