Przejdź do zawartości

Farm Trans a zrównoważony rozwój: Rozmowa z Jasperem van Schipem, usług połączonych

„Wspólnie podnosimy poprzeczkę”
30 | 05 | 2023

Jak opisałby Pan Farm Trans jako firmę?
„Ambitna, oddana i uczciwa. Chcemy się rozwijać jako firma, ale w zrównoważony sposób. Kierujemy się standardami wyznaczonymi zarówno dla nas, jak i dla naszych partnerów. Rozmawiając z potencjalnymi nowymi dostawcami, mówię o pięciu filarach. Wśród nich są rodzaj kontraktu, IT i opcje integracji danych oraz cele związane z efektywnością, które zakładają m.in. sporządzanie raportów dotyczących emisji węgla. Oczywiście partnerzy nie zawsze są w stanie sprostać tym kryteriom, ale dzięki tym raportom wiem, z kim można wiązać nadzieję na długoletnią współpracę. W ten sposób firma może pokazać, na czym jej zależy. Następnie co kwartał odbywamy rozmowy z naszymi partnerami na temat wspomnianych filarów. Często słyszymy, że firmy nie są przyzwyczajone do raportowania na temat emisji węgla. To tworzy świadomość. A w trakcie rozmowy rzucamy sobie nawzajem wyzwania i podejmujemy kroki we właściwym kierunku.

Co jest satysfakcjonującego w Pana pracy na stanowisku kierownika jednostki biznesowej?
„Duża część mojej pracy ma dynamiczny charakter — ale tak to już jest w tym biznesie. Ważne, aby później wszystko na spokojnie ocenić. Co faktycznie zaszło i jak sobie z tym poradziliśmy? Jak możemy uniknąć podobnych błędów w przyszłości? I to najbardziej pociąga mnie na tym stanowisku: stabilizowanie i organizowanie pracy w tym obszarze działalności. Podoba mi się, że Farm Trans zostawia mi wolną rękę w podejmowaniu inicjatyw, rzucaniu sobie wyzwań i wprowadzaniu udoskonaleń”.

Czy w Pana pracy pojawiły się wyzwania dotyczące zrównoważonego rozwoju? Jeśli tak, jak sobie Pan z nimi radzi?
„Nie ma jasno określonego szablonu, który można zastosować do całej firmy. Dlatego tak ważna jest obserwacja działań konkurencji i wyciąganie z nich wniosków. Niektóre firmy transportowe wyposażyły samochody w panele słoneczne. Inne zaprojektowały magazyny tak, aby wykorzystywać wyłącznie energię słoneczną. Takie informacje chcemy pozyskiwać. Nie działamy pochopnie, chcemy obserwować i sprawdzać, czy u nas dane rozwiązania zdadzą egzamin. Innym wyzwaniem jest to, że zazwyczaj zrównoważony rozwój nie jest decydującym czynnikiem dla naszych klientów. Najważniejsze pytanie pozostaje takie samo: czy zakup danej usługi jest dla mnie korzystny? Mam jednak nadzieję, że wkrótce główne pytanie klientów będzie brzmiało: jak możecie nam pomóc osiągnąć cele w zakresie ograniczenia emisji CO2? Doskonałym punktem wyjścia jest raport dotyczący zrównoważonego rozwoju. Wiemy, na czym stoimy i co jeszcze nas czeka”.