Przejdź do zawartości

Farm Trans a zrównoważony rozwój: rozmowa z Adriaanem de Bruijnem, dyrektorem generalnym

„Nadchodzące dziesięciolecie będzie okresem zmian w firmie Farm Trans”.
19 | 04 | 2023

Ostatnie trzy lata przyniosły zawirowania w sektorze transportu. Pandemia COVID wstrząsnęła łańcuchem dostaw na całym świecie. Ceny paliwa i innych zasobów poszybowały. Na rynku pracy zrobiło się ciasno. Jednocześnie coraz wyraźniej widać efekty zmian klimatycznych, co zmusza świat do jeszcze szybszej reakcji i wdrożenia nowej, zrównoważonej gospodarki. Nasz sektor, jako istotny odbiorca energii, powinien w szczególności ulec drastycznemu przeobrażeniu.

Mimo zbliżających się wyzwań firma Farm Trans widzi przyszłość w jasnych barwach. Od momentu założenia byliśmy firmą, która podejmowała decyzje na podstawie danych, ciągle poszukując coraz lepszych sposobów prowadzenia działalności. Szybki rozwój, innowacje i coraz większe zróżnicowanie kulturowe naszego zespołu czyniły naszą pracę ciekawą i przyjemną. Zmiany nas napędzają. Jesteśmy podekscytowani mnogością rozwiązań, dzięki którym możemy zmienić sposób, w jaki funkcjonujemy. Podstawą jest oczywiście odejście od paliw kopalnych na rzecz energii elektrycznej lub paliw alternatywnych, takich jak biodiesel. Kamieniem milowym transformacji sektora transportu będzie również osiągnięcie większej efektywności przy użyciu najnowszego oprogramowania planistycznego wykorzystującego sztuczną inteligencję. Z kolei najnowsza technologia wspomagająca jazdę zwiększy bezpieczeństwo na drogach i komfort naszych kierowców.

Niezależnie od nowych rozwiązań technicznych zrównoważony sektor transportu wymaga zmiany sposobu myślenia. Pandemia rzuciła wyzwanie wielu naszym założeniom. Trudne okoliczności wymusiły uelastycznienie całego łańcucha dostaw. Ta sama elastyczność i umiejętność wychodzenia poza dotychczasową strefę komfortu jest również niezmiernie istotna z punktu widzenia przeobrażenia sektora transportu pod kątem zrównoważonego rozwoju. Musimy poszerzyć horyzonty myślenia i znaleźć lepsze rozwiązania, współpracując w obrębie całego łańcucha dostaw. Wzajemnie rozumiejąc potrzeby biznesowe każdego z ogniw tego łańcucha, możemy znaleźć lepsze sposoby prowadzenia działań — zarówno dla ludzi, jak i dla planety.

To m.in. dlatego jestem dumny, że mogę przedstawić nasz pierwszy w historii raport dotyczący zrównoważonego rozwoju. Dzieląc się działaniami, które do 2030 r. mają nam zapewnić neutralność emisyjną, prezentujemy swoje stanowisko w dyskusji na temat śladu węglowego w naszym sektorze. Pracując wspólnie, możemy osiągnąć niespotykane rezultaty.